Întrebare scrisă E-4202/10 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Reprimarea unei demonstrații pașnice în Smara