OPINJONI tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni għall-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) Rapporteur għal opinjoni: Petra Kammerevert