Hotărârea Curții din data de 21 iunie 1988. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Elene. # Cauza 127/87. Comisia/Grecia TITJUR