Întrebare scrisă E-3210/10 adresată de Syed Kamall (ECR) Comisiei. Noua propunere legislativă comunitară în materie vamală