Regulamentul (UE) 2020/771 al Comisiei din 11 iunie 2020 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea substanței annatto, bixină, norbixină (E 160b) (Text cu relevanță pentru SEE)