Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/771 tal-11 ta’ Ġunju 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-użu tal-Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)