Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Италия за 2012 г.и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Италия за периода 2012—2015 г.