Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9225 – MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)