Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9225 – MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)