Besluit (EU) 2018/952 van de Raad van 26 juni 2018 betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt met betrekking tot de wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden (Begrotingsonderdeel 33 02 03 01: „Vennootschapsrecht”) (Voor de EER relevante tekst.)