Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/952 tas-26 ta' Ġunju 2018 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f'isem l-Unjoni Ewropea, fil-Kumitat Konġunt taż-ŻEE rigward l-emenda tal-Protokoll 31 għall-Ftehim ŻEE, dwar il-kooperazzjoni f'oqsma speċifiċi li ma jagħmlux parti mill-erba' libertajiet (Linja Baġitarja 33 02 03 01: “Id-Dritt Soċjetarju”) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)