Odluka Vijeća (EU) 2018/952 od 26. lipnja 2018. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda uz Sporazum o EGP-u (proračunska linija 33 02 03 01: „Pravo trgovačkih društava”) (Tekst značajan za EGP.)