Neuvoston päätös (EU) 2018/952, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2018, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta, joka koskee yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamista (Budjettikohta 33 02 03 01 ”Yhtiöoikeus”) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)