Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale (COM(2016)0106 – C8-0127/2016 – 2016/0059(CNS))