A Bizottság (EU) 2016/582 rendelete (2016. április 15.) a 333/2007/EK rendeletnek a szervetlen arzén, az ólom és a policiklikus aromás szénhidrogének vizsgálata, valamint a vizsgálat egyes alkalmassági kritériumai tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)$