Asociația Europeană a Liberului Schimb Lista apelor minerale naturale recunoscute de Islanda și Norvegia (Anulează și înlocuiește textul publicat în JO C 155, 3.5.2018, p. 9 și în suplimentul SEE nr. 28, 3 mai 2018, p. 6.) 2021/C 75/02