Zadeva C-589/18 P: Pritožba, ki jo je Furukawa Electric Co. Ltd vložila 20. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-444/14, Furukawa Electric/Komisija