Adam și alții/Comisia TITJUR Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de5 iulie 1984. # Robert Adam și alții împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționari - Promovares. # Cauze conexate 80 până la 83/81 și 182 până la 185/82.