Ordonanța președintelui Tribunalului din data de 7 ianuarie 1994.