Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))