/* */

Kirjallinen kysymys E-010549/11 Hans-Peter Martin (NI) komissiolle. TEN-hankkeiden rahoitus