Asia T-750/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.9.2016 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft ym. v. komissio (Kumoamiskanne — Valtiontuet — Uusiutuva energia — Uusituvista energialähteistä annetun muutetun Saksan lain (vuoden 2014 EEG-laki) tiettyjen säännösten perusteella myönnetty tuki — Tuki uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle sähkölle ja alennettu EEG-lisämaksu energiaintensiivisille yrityksille — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarvetta ei ole — Tutkimatta jättäminen)