Sprijinul acordat în scopul dezvoltării energiei din surse regenerabile în Africa de Est în cadrul Facilității ACP‑UE pentru energie. Raportul special nr. 15, 2015