Zadeva C-9/15 P: Pritožba, ki so jo Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou in Lilia Papachristofi vložili 12. januarja 2015 zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 10. novembra 2014 v zadevi T-291/13, Andreas Eleftheriou, Eleni Eleftheriou in Lilia Papachristofi/Evropska komisija in Evropska centralna banka