Zadeva T-439/14: Sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2018 – LS Cable & System/Komisija (Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Evropski trg električnih kablov – Enotna in trajajoča kršitev – Zadosten dokaz – Prispevanje k edinemu cilju kršitve – Poznavanje glavnih elementov kršitve – Izračun globe – Osnovni znesek – Točka 12 Smernic – Resnost kršitve – Sorazmernost – Olajševalne okoliščine – Neomejena sodna pristojnost)