Concluziile avocatului general VerLoren van Themaat prezentate la data de12 februarie 1985. # Leon Emile Gaston Carlos Debaecker și Berthe Plouvier împotriva Cornelis Gerrit Bouwman. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hoge Raad - Țările de Jos. # Convenția de la Bruxelles. # Cauza 49/84. TITJUR Debaecker și Plouvier