Písemný dotaz E-3584/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisi. Pomoc malým výrobcům sýra v Rio de Moinhos (obec Borba)