/* */

Hotărârea Curții din data de 8 iunie 1982. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Italiene. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru. # Cauza 91/81. Comisia/Italia TITJUR