Komisijas Direktīva 2011/37/ES ( 2011. gada 30. marts ), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem Dokuments attiecas uz EEZ