EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 188/2014 (2014. gada 25. septembris), ar ko groza EEZ līguma VI pielikumu (Sociālais nodrošinājums) [2015/1256]