Mol TITJUR Concluziile comune ale avocatului general Mancini prezentate la data de 21 aprilie 1988. # W. J. R. Mol împotriva Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hoge Raad - Țările de Jos. # Cauza 269/86. # Vereniging Happy Family Rustenburgerstraat împotriva Inspecteur der Omzetbelasting. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Gerechtshof Amsterdam - Țările de Jos. # Cauza 289/86.