Întrebare scrisă E-6233/09 adresată de Diogo Feio (PPE) Consiliului. Relaţii transatlantice – consolidarea relaţiilor dintre UE şi Statele Unite ale Americii