Întrebare scrisă E-5290/10 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Percheziția efectuată în Belgia