Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6295 – CVC/Ande/Delachaux) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE