Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 103/12