Întrebare scrisă E-5372/07 adresată de Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) Comisiei. Decizia parlamentului turc de aprobare a intervenţiei militare în Irak