Neuvoston päätöslauselma, annettu 24. marraskuuta 2003, kulttuurilaitosten yhteistyöstä museoalalla