Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/236 ze dne 14. února 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Huile d'olive de Provence“ (CHOP)