Skriftlig fråga E-3724/09 från Emine Bozkurt (S-D) till rådet.Gröna fonder (islamska investeringsfonder, egendomsförvaltningsbolag, koncerner och smärre företag med säte i Turkiet)