Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de 6 martie 1985. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Italiene. # TVA. # Cauza 278/83. TITJUR Comisia/Italia