TITJUR Inzirillo Concluziile avocatului general Reischl prezentate la data de7 decembrie 1976. # Vito Inzirillo împotriva Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour de cassation - Franța. # Cauza 63-76.