Cauza T-333/09: Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2012 — Polonia/Comisia [ „FEADR — «Modulare» — Repartizare între statele membre a economiilor realizate — Distincție între fostele state membre și cele care au aderat la Uniune în 2004 — Articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 — Solidaritate — Egalitate de tratament — Obligație de motivare” ]