Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 523/2009 tat- 18 ta’ Ġunju 2009 li jistabbilixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib