Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 septembrie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))