Ordonanța președintelui Curții din data de 17 decembrie 1984. # Nippon Seiko KK împotriva Consiliului Comunităților Europene. # Suspendarea executării - Taxe antidumping. # Cauza 258/84 R. Nippon Seiko/Consiliul TITJUR