Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/868 al Comisiei din 18 iunie 2020 de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1140 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată