RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN privind modul în care instituțiile au aplicat, în 2019, Regulamentul nr. 495/77 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1945/2006 (privind serviciile de permanență), Regulamentul nr. 858/2004 al Consiliului (privind condițiile de muncă deosebit de grele) și Regulamentul nr. 300/76 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul nr. 1873/2006 (privind munca neîntreruptă sau în schimburi)