Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de6 mai 1982.