RAPORT referitor la propunerea Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru securitate nucleară, care completează Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională pe baza Tratatului Euratom (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) Comisia pentru industrie, cercetare și energie Raportor: Vladimir Urutchev