Sinteza rezultatelor obținute în urma auditurilor anuale efectuate de Curte cu privire la agenții și la alte organisme ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015